ONCE UPON A TIME

ANNOUNCE

plakat

Svet je doživeo veoma lošu sudbinu, a mali broj preživelih se sklonio u podzemlje. Zbog sunca, zračenja, mutiranih opasnih životinja, groznih vremenskih prilika. Mnogi ceo svoj život provedu kao potpuni usamljenici, neprekidno se samo boreći da prežive. Takav je i PAVLE (18+). Još mlad, video je malo ljudi u životu, ali je imao sreće da ga je jedno vreme pomagao i podučavao PROFESOR (70+), koji je ime dobio jer je u nekim boljim vremenima zaista bio - profesor književnosti i filma na fakultetu. Otkako je Profesor umro, Pavle nikoga nije upoznao niti je s kim razgovarao. Profesor mu je ostavio jedan specijalni projektor i uputstvo - kako radi. Kad je uspeo da ga pokrene - pred njim se pojavio Profesor. Prvo se uplašio i obradovao, a onda shvatio da je to samo njegov - avatar, holografski lik. Profesor je Pavlu - pričao - prikazivao, priče, bajke. Svoje putovanje kroz magični svet u kome je upoznao i razne ljude i razne druge spodobe, prolazio kroz opasne situacije, borio se sa aždajama i letećim mačkama. Profesor je prikazao svoj život u svetu bajki i družio se sa junacima tih bajki. Sve su to događaji iz raznih vremena, ali uvek onih pre - propasti. Pavle svake noći dolazi u tajni Profesorov prostor, jedno davno zaboravljeno sklonište, pali projektor i proživljava profesorove fantastične priče.

tv serija 12x42