Kulturni klub je kutak u kome će se okupljati osobe sa stavom, osobe koje kroz svet prolaze otvorenih očiju, osobe koje kroz život vodi dečja radoznalost i duh gladan novih saznanja, žedan lepote i mudrosti... Kulturni klub se nalazi na adresi Milana Rakića 23, a domaćini su Hypnopolis, Udruženje građana Ark i Kabinet Ark, kafe/restoran.

film/tv/pozorište   |   literatura   |   muzika   |   nauka/nove tehnologije   |   filozofija/psihologija

Hypnopolis će na FB stranicama Hypnopolis i Kabinet Ark, dnevno objavljivati zanimljivosti iz oblasti koje prati.